Regulamin - Bonanza

Bonanza
Twoje miejsce na
Wypoczynek
Przejdź do treści

RegulaminŻyczę Pani /Panu/ Państwu spokojnego i udanego wypoczynku.

Aby jednak tak się stało proszę o zapoznanie się z naszym regulaminem
i zastosowanie się do niego.
Pomoże to nam wszystkim uniknąć wielu nieporozumień
jak i zagwarantuje mile spędzony czas.

 1. Pobyt Gości trwa od godz. 14:00 (pierwszego dnia rezerwacji)
do godz. 10:00 (ostatniego dnia rezerwacji).

 2. Goście, którzy nie opuszczą pokoju do godz. 10:00
zostaną obciążeni kosztem kolejnej doby.

 3. Nasze pokoje wynajmujemy po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu
i uregulowaniu opłaty za zadeklarowany w rezerwacji czas pobytu.

 4. Wszelkiego rodzaju usterki należy zgłosić w momencie zameldowania się
w pokoju.

5. Wszelkie niezgłoszone zniszczenia obciążą materialnie Gościa.

6. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia
i zniszczenia wyposażenia obiektu.

 7. Cisza nocna trwa w godzinach 23:00 – 8:00.

 8. Przyjmowanie osób odwiedzających naszych Gości jest możliwe
w godzinach 10:00 – 22:00 (po wcześniejszym uzgodnieniu z właścilelem).

 9. Odpowiedzialność za osoby odwiedzające ponoszą zameldowani Goście.

10. W przypadku pozostania na noc osoby odwiedzającej, Gość zostanie obciążony
opłatą 100% za nocleg od każdej osoby przebywającej, a niezameldowanej.

11. Zachowanie Gości, które zakłóca pobyt osób innych i narusza Regulamin
będzie skutkowało wyproszeniem Gościa z obiektu.
Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

12. Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu
(również papierosów elektrnonicznych), poza miejscami do tego wyznaczonymi
(np. na zewnątrz w ogródku przed domem).

13. Zabronione jest używanie grzałek, kuchenek elektrycznych i gazowych,
czajników, żelazek i innych podobnych urządzeń niebędących własnością obiektu.

14. W przypadku utraty klucza pobierana jest opłata 50 zł za każdy klucz.

15. Nie ponosimy odpowiedzialności za awarie i ich skutki niezależne od nas.

16. Za przedmioty wartościowe pozostawione w pokoju takie jak: laptopy,
aparaty fotograficzne, komórki itp. kwaterodawca nie ponosi odpowiedzialności.

17. Rzeczy pozostawione przez Gości zostaną przechowane przez okres 7 dni.

18. Pobyt zwierząt możliwy jedynie po wcześniejszym ustaleniu.

19. Nie jesteśmy obiektem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.


Wróć do spisu treści